Horizontální záchytný systém chrání osoby před úrazem při pádu přes pádovou hranu.

Jedná se o trvale instalované kotvicí zařízení, které zajišťuje bezpečnost osob pracujících ve výškách nebo nad volnou hloubkou. Záchytný systém se instaluje na takových střechách, kde se vyžaduje pravidelný přístup pracovníků.

Konkrétní požadavky pro návrh, výrobu, zkoušení a certifikaci horizontálního záchytného systému jsou dány ČSN EN 795:2013.


Typy kotvicích zařízení:

  • Kotvicí zařízení s jedním nebo více pevnými kotvicími body, pokud jsou používány, a s potřebou konstrukčního kotvení nebo upevňovacího prvku k připevnění ke konstrukci.
  • Kotvicí zařízení využívající poddajné kotvicí vedení s odchylkou od horizontály ne více než 15° (pokud se měří mezi vnějšími a středními kotveními v jakémkoliv bodě po jeho délce).

 


S čím Vám můžeme pomoci

  • Zpracujeme kotevní schéma
  • Provedeme profesionální instalaci záchytného systému
  • Připravíme podrobnou dokumentaci 
  • Dodáme pracovní a pomocné prostředky (jako jsou např. lana, karabiny a další)
  • Dodáme osobních ochranných pracovních prostředků (postroje, zabezpečovací prvky proti pádu, ochranné přilby a mnoho dalších) stanovených pro daný typ záchytného systému. Tj. Zádržný systém, kotvící prvky a kotevní body.
  • Zajistíme požadované revize

Potřebujete horizontální záchytný systém?

Poptejte nás a my vám připravíme nezávaznou kalkulaci.