Střešní hydroizolační systém se využívá napříč celým spektrem střech od rodinných domů až po rozsáhlé průmyslové, skladovací či jinak využívané komplexy.

Je vhodný pro několik typů aplikace a to mechanickým kotvením, lepením nebo přitížením (např. v dnešní době moderní zelené střechy).

 

Typy střešní izolace

Mechanické kotvení hydroizolace

Jedná se nejběžnější systém fixace, který je zároveň velmi rychlý svým prováděním a za dobrou cenu. Používá se zejména u lehkých střešních konstrukcí s nosnou vrstvou z trapézového plechu. Lze ho ale bezproblému využít i na dalších podkladech jeko je beton nebo dřevo. Kotvení se provádí do tzv. kotevní vrstvy, což je nosná vrstva střešního pláště.

 

Řez systémem mechanicky kotvené střechy

 

Mechanicky kotvená střecha řez

Copyright Fatra a.s.

 1. Okapnice z plechu FATRANYL
 2. Vnitřní úhelník z plechu FATRANYL
 3. Prostorová tvarovka Vlnovec
 4. Prostorová tvarovka Kužel
 5. Separační textilie/skleněné rouno
 6. Parozábrana
 7. Hydroizolační vrstva
 8. Tepelná izolace
 9. Nosná konstrukce střešního pláště – kotevní vrstva
 10. FATRAFOL 810/V (810)
 11. Tepelná izolace
 12. Kotevní prvek

Lepená střešní hydroizolace

Alternativou k mechanickému kotvení nebo přitížení může být právě lepení fólií k podkladu. Používá se zejména tehdy, pokud nelze do podkladu z nějakého důvodů kotvit.

Může se jednat o důvody funkční (např. kvůli provozu uvnitř budovy nebo kvůli druhu či kvality podkladu), ale i estetické (např. kvůli absenci viditelných kotev na spodním líci kotevní vrstvy atd).

K lepení se používají fólie opatřené na spodní straně PES textilií.

 

Řez systémem lepené střechy

 1. Pásek z plechu FATRANYL
 2. Separační textilie
 3. Vnitřní úhelník z plechu FATRANYL
 4. Lepidlo FATRAFIX TI
 5. FATRAFOL 810/V (810)
 6. Lepidlo FATRAFIX FM (TI)
 7. Lepidlo FATRAFIX TI
 8. Nosná konstrukce střešního pláště
 9. Tepelná izolace
 10. Parozábrana
 11. FATRAFOL 807/V (807)
 12. Tepelná izolace

Řez systémem lepené střechy

Copyright Fatra a.s.

Hydroizolace přitížením a provozní střechy
(zelená, vegetační, terasy)

Je-li střecha s měnším plošným rozsahem s nosonou vrstvou střešního pláště z železobetonu, může být fixace hydroizolačního povlaku (resp. celého střešního souvrství) přitížením právě tímto systémem. Obvykle se využívá na obytných domech nebo na objektech občanské vybavenosti.

Přitěžovací vrstva zde plní pouze statickou roli (např. formou násypu praného říčního kameniva). Častěji však plní současně i funkci provozní vrstvy.

Obvykle se jedná o všechny druhy střešních teras s provozní vrstvou z betonové dlažby nebo dřevěného roštu. Může se ale jednat i o tzv. vegetační střechy, běžně nazývané zelené střechy nebo střešní zahrady.

 

Řez systémem přitížené a provozní střechy

 

Přitížená a provozní střecha (zelená, vegetační, terasy)
Copyright Fatra a.s.

 1. Vnitřní úhelník z plechu FATRANYL
 2. Separační textilie
 3. Parozábrana
 4. FATRAFOL 810/V, FATRAFOL 818/V-UV, FATRAFOL 804
 5. Tepelná izolace
 6. Nosná konstrukce střešního pláště
 7. Přitěžovací vrstva z praného říčního kamene
 8. FATRAFOL 818/V-UV
 9. Tepelná izolace
 10. Vegetační souvrství

Rádi se s Vámi spojíme, zanechte na sebe kontakt !

  Pole označená * jsou povinná.

  Naše reference - střešní hydroizolace

  Potřebujete hydroizolaci střechy?

  Poptejte nás a my vám připravíme nezaávaznou kalkulaci.