Zemní hydroizolační systém je určen k izolaci spodních staveb. Systémy se používají proti nežádoucímu působení tlakové vody a radonu. Dle naměřených hodnot v projektech se využívají jednotlivé typy a tloušťky folií, které splňují aktuálně požadovaná kritéria.

 

 

Typy zemní hydroizolace

Zemní hydroizolační systém

Izolace proti zemní vlhkosti

Izolace proti zemní vlhkosti se hodi u plošných staveb bez podzemních částí. Obvykle se jedná o skladové a průmyslové haly. Sorpční a kapilární síly působením vody vázané v pórovitém horninovém prostředí způsobují namáhání zemní vlhkostí. Vzhledem k tomu, že se z hlediska hydrofyzikálního jedná o nejméně intenzivní namáhání, odpovídají tomu i poměrně jednoduchá hydroizolační opatření.

 

Řez systémem proti zemní vlhkosti

 IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
Copyright Fatra a.s.

 

 

 1. Nosná konstrukce objektu
 2. Separační a ochranná textilie
 3. FATRAFOL 803/V (803), STAFOL 914
 4. Podkladní beton
 5. Konstrukce podlahy

Izolace proti vodě

Izolace proti vodě jsou určeny pro podzemní části staveb, kde se očekává namáhání stavby nejen vodou tlakovou, ale i vodou stékající po povrchu konstrukcí nebo vodou prosakující přilehlým horninovým prostředím.

Pokud se jedná o namáhání tlakovou vodou, tak je potřeba nejnáročnější hydroizolační opatření. Je potřeba s ním vždy počítat pod očekávanou úrovní hladiny podzemní vody. Mimo to může vzniknout i v situaci, kdy je chráněná konstrukce nad hladinou podzemní vody, ale je současně v přímém kontaktu s násypem nebo rostlou zeminou bez možnosti trvalého a bezpečného odvádění vod z těchto vrstev.

 

 

Řez systémem izolace proti vodě

 

 

 1. Separační textilie
 2. Ochranná betonová mazanina
 3. FATRAFOL 803/V (803/VS, 803)
 4. Železobetonová suterénní stěna
 5. Základová deska
 6. Separační textilie

Copyright Fatra a.s.

Chemické izolace a proti radonu

Ideální varianta kdy dochází z námáhání objektů určitými chemickými látkami organické nebo anorganické chemie. Může se jednat o kontaminovanou zeminu nebo o manipulační plochy, záchytné a havarjiní jímky atd. Odpovídající hydroizolační fólie pak musí odolat danému chemickému a případně i tepelnému zatížení.

V případě radovoné izolace je vhodná fólie FATRAFOL-H.


Naše reference - zemní hydroizolace

Potřebujete zemní hydroizolaci?

Poptejte nás a my vám připravíme nezávaznou kalkulaci.