Izolace ploché střechy RD v Roudnici nad Labem systémem FATRAFOL 818 pro přitížené skladby.

Realizace obsahovala dodávku kompletní skladby střešního pláště

  • parotěsná izolace,
  • tepelná izolace EPS,
  • spádové klíny,
  • vrchní PVC izolace včetně systémového oplechování atik a odvodnění