Izolace střechy administrativní budovy logistického centra Kněživka.

Realizace obsahovala dodávku kompletní skladby střešního pláště (parotěsná izolace, tepelná izolace EPS, spádové klíny, vrchní PVC izolace včetně systémového oplechování atik a odvodnění).