Zde byla nahrazena stávající plechová krytina foliovým systémem fatrafol včetně tepelné izolace a oplechování atik.