Izolace terasy systémem FATRAFOL, následovat bude pochozí vrstva v podobě dlažby na terčích.